پروژه رزونانس


عمارت روبرو به عنوانِ مرکزی برایِ هنرهای نوگرا و جوان، با هدف ایجادِ پلِ ارتباطی ماندگار و پویا با موسیقی معاصر جهان؛ پروژه‌ی بین‌المللی رزونانس را در اواخر سال 1395 طرح‌ریزی کرد. این پروژه مختص به برگزاری پروژه‌های بین‌الملل موسیقی، در سبک نئوکلاسیک/الکترونیک می‌باشد. همچنین این پروژه در نظر دارد تا در آغاز، برای آشنایی هرچه بیش‌تر شنونده‌ی‌ ایرانی با موسیقی روزِ جهان بکوشد و در قدم بعدی در یاری موسیقی‌دان‌های ایرانی برای ارتباط با همکارانِ خود در دیگر کشورها تلاش کند.

+3