تجسمی

بخش تجسمیِ عمارت روبرو، دغدغه‌ی ایجاد فضایی برای آثاری نوگرایانه دارد. آثاری که می‌توان در حوزه‌ی اینستالیشین و نیو-مدیا قرارشان داد.
این بخش، با هدف فعالیت در زمینه‌ی هنرِ معاصر، تلاش دارد بستری باشد برای تجربه‌های جوان، و همچنین در جهت گسترش دانش و آگاهی هنر تجسمی در ایران حرکت کند.
 بخش تجسمیِ عمارت روبرو، با آسیب‌شناسیِ فضای تجسمی روز ایران شروع به کار کرد و در این راستا سعی در شناخت هرچه بیشتر این مدیوم به عموم مردم، و ایجاد ارتباط با هنرمندان دیگر رشته‌ها دارد. همچنین با اولویت قرار ندادن مسئله فروش آثار سعی در ساختن فضایی امن برای هنرمند دارد تا هنرمند بتواند فارغ از بازارهنر به خلق و ایجاد اثر خود بپردازد.

+1