موسیقی حیاطی

بخشِ “موسیقی حیاطی”، سعی دارد فرصتِ مواجهه‌ی آزادانه‌تری به مخاطبان و هنرمندانِ علاقه‌مند به موسیقی و صدا بدهد. این بخش سعی دارد بر تجربه‌‌هایی در زمینه‌ی صدا و موسیقی تمرکز کند که شاید فرصت ارائه در فضای پلتفرم و سالن‌ها را به دلیل قواعد هنری یا اقتصادی نداشته باشند.

0