سینما روباز

“سینما روباز” تا کنون چهار دوره در محیط‌های پشت‌بام و حیاط عمارت روبرو برگزار کرده است. و سعی داشته با انتخاب‌های خود، فیلم‌هایی را به نمایش بگذارد که نه تنها کمتر دیده شده‌اند بلکه شاید در شرایط امروز فیلم‌هایی‌اند که هم‌چنان تحرک و پویایی خود را حفظ کرده‌اند. رویکرد سینما روباز، شبیه به سینماتک‌ها و محیط‌های تخصصی سینه-فیلی نیست و اتفاقا علاقه دارد در بستری حرکت کند که علاقه‌مندان بیشتری را غیر از مخاطبین حرفه‌ای سینما، به سویِ فیلم‌هایی درحاشیه و جدی‌تر بکشاند.

0