اضطراب تاثیر

۹۶-۰۸-۲۴

رپرتوار “اضطراب تاثیر”
۵ اجرا از ۱۰ دانشجوی دانشکده‌ی سینما-تئاتر
با همراهی “علی اصغر دشتی ”

۲۴و۲۵آبان۹۶
ساعت ۱۴ تا ۲۱شب