نمایش ” آخر خط “

۹۷-۰۷-۰۱
  ۰۳ تا ۱۴ مهر
  ۲۰:۳۰
  ۵۰ دقیقه
 بها: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: پیتر تورینی
: احمد عظیمی
:دانیال خیر خواه، پدرام صمدی

: سوگل ایران پور
: عطیه سادات جعفرنیا
: محمد باقر کشاورز، امین جلیلی، سعید نوروزجو
: محمد‌مهدی به‌تابان
: فهیمه نیکخواه
: امین جلیلی، رعنا زارعی

یک شخصیت معروف رسانه ای تصمیم دارد خودش را بکشد اما قبل از آن دست به افشاگری می زند…
خرید از سایت تیوال