نمایش VR

۹۷-۰۲-۰۸

نمایش “VR”

طراح و کارگردان : احسان معجونی

تهیه بلیط : حضوری
محل اجرا : گالری شماره ۲ عمارت روبرو
زمان اجرا : از ساعت ۱۸ تا ۲۰ (به صورت دوره ای)
مدت : ۲۰ دقیقه
ظرفیت : هر اجرا ۵ نفر