نمایش سگ

۹۶-۰۹-۱۹

نمایش “سگ”

نویسنده و کارگردان: دانیال رستمی‌جدید

 

۹ آذر الی ۵ دی ۱۳۹۵

ساعت ۱۸

 

خرید بلیط از تیوال