نمایشگاه ” حدقه “

۹۷-۰۲-۰۸

نمایشگاه “حدقه”

آثار فاخته شمسیان

افتتاحیه : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
اختتامیه : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

محل : گالری شماره ۱ عمارت روبرو

گالری شنبه ها تعطیل می باشد .