دوئت الکتروآکوستیک – پرویز نوروزی، پیتر حسینلو

۹۶-۰۹-۱۵

دوئت الکتروآکوستیک – پرویز نوروزی، پیتر حسینلو

سه‌شنبه ۱۴ آذر ماه

ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱

ورود برای عموم آزاد است.