بازخوانی

۹۶-۰۸-۲۹

نمایش “بازخوانی”

کارگردان:فاطمه کاظمی
نویسنده:بهاران اقبال زاده
اجراگران:بهاران اقبال زاده ،پانته آ ابراهیمی

تاریخ:۲۹ آبان تا ۲ آذر
ساعت: ۲۰:۱۵
رزرو: ۰۹۱۲۶۷۶۶۲۵۱