افسانه گل و یخ – دونوازی سه‌تار و تنبک

۹۶-۰۹-۱۵

افسانه گل و یخ – دونوازی سه‌تار و تنبک

سه‌تار: ستاره احمدی

تنبک: شایان ایزدی‌زاده

 

۳ آذر

ساعت ۱۸:۳۰