موسیقی

بخش موسیقی عمارت روبرو با تمرکز بر موسیقی معاصر و با معرفی جریان های روز چه در ایران و چه در سطح بین الملل ، سعی بر ترویج ژانری از موسیقی دارد که در کشورمان هنوز جوان است و نیاز به حمایت و معرفی بیشتری دارد .

این بخش با دعوت از اساتید و هنرمندان شاخص ایرانی و بین المللی و برگزاری ورکشاپ ها و دوره آموزشی ، جلسه های سنخنرانی و بحث و گفتگو ، تلاش در ایجاد گفتمان و تبادل در زمینه های مختلف دارد.

علاوه بر این اجرای موسیقی معاصر توسط موسیقی دانان و گروه های شاخص ایرانی و غیر ایرانی ، جلسه های نقد و گفتگو و معرفی توسط هنرمندان ، امکان تجربه ای نو از هنر شنیدن موسیقی را در اختیار شنونده قرار می دهد  .

مجموعه عمارت روبرو در کنار اهداف آموزشی و اجرایی ، با بکارگیری بینشی هدفمند سعی در نهادینه کردن گفتمانی نو چه در زمینه ی موسیقی و چه در زمینه های یاد شده ی دیگر را دارد ..

امید که گام های جوان ما سهمی کوچک در این حرکت بنیادین و پر ارزش داشته باشد .

 

 

فرم درخواست اجرا

مشخصات هنرمند/کارگردان

 

درباره /کارگردان

 

مشخصات اثر

 

پیوست ها

 

تایید نهایی